Brofabriken

Totallösningar för brokonstruktioner

Oavsett om det berör mindre eller större brokonstruktioner så kan Brofabriken bistå med allt från konstruktion, förslag på materialval och produktionsanpassning, till tillverkning och montage. Vi bygger både GC-broar samt järnvägs- och vägbroar, från idé till färdig produkt.

Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm
Sölvesborgsbron GC-Bro Gång- och Cykelbro Europas längsta
Rostfri duplex-bro Vasamuseet GC-bro
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg

Materialval och Miljöpåverkan

Vi kan erbjuda förslag gällande allt från design och konstruktion till materialval som uttrycker särart och gynnar dig som kund och miljön. Man kan till exempel välja material som kräver obefintligt underhåll vad gäller ytbehandling. Detta medför i förlängningen att man, vid underhåll, undviker blästrings- och färgrester i vattnet eller omgivningen samt ställningar och trafikomläggningar, som kan riskera att påverka djurlivet och miljön. Över tid är det även en faktor som bidrar till att du både sparar på ekonomin och minimerar driftstörningar i form av avstängning för underhåll.

Totallösning

Oavsett om det gäller stålöverbyggnader, förankringsboxar, ankarboxar, pelarkassuner, arbetsplatsformar eller andra delar till brokonstruktionen så har vi möjlighet att bistå med totalansvar kring samtliga delar och moment. Från konstruktion, tillverkning, ytbehandling i eget måleri, till montage. Tack vare vår långa erfarenhet av brokonstruktioner har vi kunskap både vad det gäller produktions- och totalekonomi.

Vägen till rätt bro

Välkommen att kontakta oss för konsultation kring ert broprojekt .