Miljö & Hållbarhet

Life Cycle Cost

Ett begrepp vi på Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB arbetar dagligen med är LCC, Life Cycle Cost. Det står för ett livscykelperspektiv och handlar om hur projekt ska utföras för att vara så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt över sin livslängd. Detta värdesätter vi högt då det vi gör idag påverkar framtiden.

För oss är kvalité och hållbarhet ett måste som enligt oss går hand i hand. Vi har lyckats att hitta metoder som gör att vi får ett hållbart resultat men som även gynnar miljön och att framtidens miljö inte lider utav det.
Läs mer om vår mönsterskyddade Miljöbro som är ett exempel på detta.
 

Miljö & Hållbarhet
Miljö & Hållbarhet

Hållbarhet är ett måste för vår framtid

Vi måste se till att minimera materialåtgången i konstruktioner, att konstruktionen håller så länge som den ska användas, att minimalt underhåll behövs och att konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut.
Läs mer om hur vi arbetar med det rostfria duplex stålet, ett sätt att nå dessa mål.

Vi på Stål & Rörmontage gör vad vi kan för att värna om miljön och vill ge nästkommande generation mer hållbara strukturer ur ett livscykelperspektiv! För oss är det en självklarhet att ta ansvar och vårda miljön för kommande generationer. Därför arbetar vi systematiskt. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha kunskap om produktionens och produkternas miljöpåverkan samt förståelse för vikten av minskat svinn. Vårt mål är att uppmuntra alla medarbetare till ett naturligt miljöengagemang.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Peter för mer information om vårat kvalitetsarbete.