Blåstank Stora Enso Nymölla

Vi har konstruerat, tillverkat och monterat 1st blåstank åt Stora Enso Nymölla Bruk.
Stutsar, manlucka, toppdel av halvsfär m.m. prefabricerades i vår verkstad.
Botten byggdes av stumsvetsad plåt mot plåtbacking på site. Halvsfären tillverkades i 20 zondelar + 1st kalott.
Den provmonterades, uppmärktes och fogbereddes innan transport till site. Tanken förseddes med lyftöron dimensionerade för tom tank.
Invändiga svetsar betades innan tanken vattenfylldes.

Vi levererade även en komplett tillverknings- och kontrolldokumentation, PKI och OFP i enlighet med gällande normer.