Konstruktion

Bred kompetens

Vi har idag en egen konstruktionsavdelning som ritar och beräknar med kompetens att rita broar och brokonstruktioner, byggnadsstål, maskinkonstruktioner, cisterner och tryckkärl. Eftersom vi själv utför konstruktionen på stora delar av vår tillverkning så kan vi påverka och anpassa denna efter bästa förutsättningar, vilket gör oss kostnadseffektiva och ger en ökad kvalité.
 

Inventor | Solid Works | Inventor | ANSIS | OhmTech

Vi utför 3D konstruktion och hållfastighetsberäkningar i både Inventor och Solid Works och utför FEM i Inventor och ANSIS samt tryckkärlsberäkningar i OhmTech.

Konstruktion
Konstruktion

Vill du veta mer?

Kontakta Robert för mer information eller rådgivning,