Robotsvetsning

Robotsvetsning - snabbt och lönsamt

Robotsvetsning lämpar sig bäst för serier men dagens produktionsanpassade och lättanvända utrustningar gör det möjligt och lönsamt att även köra relativt små serier med robot, det är då framförallt detaljer med mycket svets på där vinsten är störst. Robotsvetsning ger dessutom ett betydligt jämnare resultat och en ökad kvalité.