Hela världen som arbetsplats.

Se våra referenser
Läs mer

Vi har kompetensen som krävs

Stål & Rörmontage kan utföra delar av uppdrag såväl som helhetsuppdrag från konstruktion, beredning, kalkyl, hållfasthetsberäkningar och tillverkning till montage på plats. Många av uppdragen gäller stora och komplicerade konstruktioner, så som krossanläggningar, processutrustning för bil- och massaindustri, bärande konstruktioner till broar, detaljer till lyftok för containrar, klimat- och vindtunnlar, cisterner och tryckkärl.

Miljövänliga rostfria stålbroar

Vi designar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Hållbarhet är ett måste för vår framtid, vi måste se till:

  • Att konstruktionen håller så länge som den ska användas
  • Att minimalt underhåll behövs
  • Att konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut

Vi har tagit fram en film som visar hur vi arbetar med det miljövänliga stålet. Tänk rostfritt höghållfast duplex stål, tänk Stål & Rörmontage!