Miljöbron

En modern och rostfri fackverksbro

Med det ökande intresset för rostfria broar i åtanke, har vi utvecklat vad vi kallar för Miljöbron, som kan beskrivas som en modern fackverksbro byggd av plåt. Den patenterade Miljöbron kan med fördel tillverkas i duplex-stål. Jämfört med tillverkning i kolstål är livslängden längre. Något som medför både ekonomiska och miljömässiga vinster. Att använda sig av duplex-stål ger även en lättare konstruktion det i sin tur gör att vi har möjlighet att tillverka större delar i vår verkstad.

En miljöbro innebär:

– Mindre totalkostnad för samhället.

– Minskad miljöpåverkan jämfört med målning med rostskyddsfärg. 
– Minskad störning vid montering, trafiken behöver heller inte stängas av för framtida ommålning. 
– Kräver ingen ytbehandlingsreparation eller ytbehandlingsinspektioner.
– Ytan/korrosionsskyddet skadas inte av grafittirengöring eller repor, går att tvätta med högtryck.
– Underhållsfri stålstomme i minst 120 år. 

 

Minimalt underhåll

Miljöbron lämpar sig vid salthaltiga atmosfärer belägna nära hav eller i trafikmiljö. Där andra stål utsätts för punktfrätning och missfärgning vilket behöver målas var 25-30:e år, kräver rostfria stål ingen ytbehandling. Duplex-stålet har därför ett nästintill obefintligt underhållsbehov med allt vad det innebär avseende avstängd bro, ställningar, blästring och färgrester i miljön.

Höghållfast

Hållfastheten i det duplexa rostfria stålet möjliggör tunnare material i fackverket vilket i sin tur minskar vikten. Energiförbrukningen sänks och det ekologiska fotavtrycket för driftstopp, transport, tillverkning, montage minskar. Att använda duplex innebär minskade inspektionskostnader samt trafikstörningar, och det minimerade underhållsbehovet kräver inget regelbundet underhåll.
Miljöbro Fackverksbro duplex
Miljöbro Fackverksbro duplex
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg

Underhållsfri stålkonstruktion i minst 120 år. Rostfritt höghållfast stål ger öven ca 35%lättare brokonstruktion (550-355 n/m2).

Inget behov av ytbehandlingsinspektioner eller ommålningar under hela livslängden.

Anpassningsbar stålkonstruktion minimerar projekteringskostnaden avservärt.

Korrosionsskyddet skadas inte av grafittirengöring.

Snöplogsrepor och liknande förslitning kräver ingenytbehandlingsreparation.

Lägre kostnader för trafikavstängning initialt och långsiktigt.

Kortare tid för slutmontage.

30% Tillbaka på materialet (skrotningsintäkt) när och om bron någonsin blir uttjänt.

GC-bro med integrerat räcke och belysning i ledstång. Integrerad belysning i handledare finns som standardtillval.

Höga underhållskostnader, återkommande ytbehandlingsinspektioner och ommålningar.

Fritt kulörval utan extra kostnad men återkommande kostnader för inspektioner och ommålningar under brons livslängd.

Högre kostnad för projektering, billigare i inköp.

Korrisionsskydd kan ta skada av grafittirengöring.

Målning kan skadas från snöplogen vilket kräver bättringsmålning.

Högre kostnader för trafikavstängning initialt och långsiktigt.

Längre montagetid, bättringsmålningkrävs efter slutmontage på plats.

Har normalt ingen hammerglass, endast gallergrindar ingår. Extra elskydd krävs över järnväg.

Miljöhänsyn: kostnader, samla upp blästersand och gammal färg från rostiga ytor vid ommålning.

LCC - Life Cycle Cost

Vi vill ge vår nästkommande generation mer hållbara strukturer ur ett livscykelperspektiv. Man ska tänka på hur bron ska utföras för att vara så kostnadseffektiv som möjligt över sin livslängd. Att använda duplex-stål lönar sig alltid.

Hållbarhet är ett måste för vår framtid. Vi måste se till att minimera materialåtgången i konstruktioner, att konstruktionen håller så länge som den ska användas, att minimalt underhåll behövs och att konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut. Vi gör vad vi kan för att värna om miljön, vi använder oss av rostfritt stål. Gör det du också!