Stål till Skebäcksbron

På uppdrag av Veidekke Entreprenad AB har vi stått för tillverkning och montage av stål på Skebäcksbron i Örebro.

Stål till Skebäcksbron

På uppdrag av Veidekke Entreprenad AB har vi stått för tillverkning och montage av stål på Skebäcksbron i Örebro.
Vi har även demonterat det gamla stålet och rivit brobaneplattan.

Skebäcksbron är en öppningsbar bro där den segelfria höjden är 3,6 meter.

Fram till 2009 har bron enbart varit öppen för bussar, taxi och cyklister. På senåret 2010 öppnades bron för allmän trafik. Under 2018 - 2019 breddades bron genom påbyggnad av gång- och cykelbanor.

Fredagen den 17 maj 2019 öppnade Skebäcksbron för trafik. Genom att bredda Skebäcksbron har trafiksäkerheten ökat. Nu finns plats för både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana.