Stål till Skebäcksbron

Plats för dubbelriktad biltrafik, cykel- och gångbana

På uppdrag av Veidekke Entreprenad AB har vi stått för tillverkning och montage av stål på Skebäcksbron i Örebro. 
Vi har även demonterat det gamla stålet och rivit brobaneplattan. Skebäcksbron är en öppningsbar bro där den segelfria höjden är 3,6 meter. Fram till 2009 har bron enbart varit öppen för bussar, taxi och cyklister. På senåret 2010 öppnades bron för allmän trafik. Under 2018 - 2019 breddades bron genom påbyggnad av gång- och cykelbanor. Genom att bredda Skebäcksbron har trafiksäkerheten ökat. Nu finns plats för både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana. Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad AB

Brotyp: Öppningsbar bro
Längd:
Vikt:
Material:
Ytbehandling:

Vägbro Örebro
Vägbro Örebro
Vägbro Örebro
Vägbro Örebro