Duplex

Vi på Stål & Rörmontage erbjuder tjänster inom duplex. Vi har lång erfarenhet och har ett flertal referenser. Vi har tagit fram en egenutvecklad "Miljöbro" med en helt underhållsfri stålstomme i höghållfast rostfritt duplex-stål.

Duplex

Vi på Stål & Rörmontage erbjuder tjänster inom duplex. Vi har lång erfarenhet av det och har ett flertal referenser. Vi har dessutom tagit fram en egenutvecklad "Miljöbro" med en helt underhållsfri stålstomme i höghållfast rostfritt duplex-stål.

Långsiktig hållbarhet

Vår miljöbro kan med fördel tillverkas i duplex-stål. En stor fördel med detta, jämfört med kolstål är livslängden, detta medför stora ekonomiska och miljömässiga vinster och ger en långsiktig hållbarhet. Att använda sig av duplex-stål ger även en lättare konstruktion, det i sin tur gör att vi har möjlighet att tillverka större delar i vår verkstad.

Minimalt underhåll - ingen ytbehandling

Miljöbron lämpar sig vid salthaltiga atmosfärer och i konstruktioner som är belägna nära havet samt i trafikmiljö, där andra stål blir utsatta för missfärgning och punktfrätning och behöver målas om var 25-30:e år. Duplex-stålet har ett nästintill obefintligt underhållsbehov eftersom duplexa rostfria stål, i motsats till vanligt stål, inte kräver någon ytbehandling, med allt vad det innebär avseende avstängd bro, ställningar, blästring och färgrester i miljön, för att inte tala om själva målningsprocessen. ​

Höghållfast

Det duplexa rostfria stålet har mycket hög hållfasthet. Det gör det möjligt att använda tunnare material vilket gör att vikten minskar. Man sänker energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket, för driftstopp, transport, tillverkning, demontage och montage samt ommålningar. ​

Ekonomi

Att använda sig utav duplex stål innebär minskade inspektionskostnader, minimerat underhållsbehov, inget krav på regelbundet underhåll, minskad trafikstörning, minskad miljöpåverkan, ingen ytbehandling jämfört med målade konstruktioner (behöver inte målas eller ommålas). Allt detta innebär en stor ekonomisk vinst.

Montage av rostfria duplex broar över Söderström i Stockholm

I samarbete med Outokumpu i Degerfors har vi tillverkat fyra nya broar åt SL i Stockholm. Under 2017-2018 kommer vi demontera och montera dessa broar som går mellan Slussen och Gamla Stan. Varje bro är 192 meter lång och består av tolv brosektioner. Eftersom Söderströmsbron är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm var valet av stål enkelt. De nya broarna är tillverkade i rostfritt duplex stål. Med detta materialval minimerar man underhållsbehovet, miljöpåverkan, onödiga driftstopp och trafikomläggningar. Vi kommer under hösten 2017 att ha bytt ut hälften av broarna, man kan säga att vårt arbete går som på räls. ​

Referenser