Söderströmsbroarna – 800m rostfria duplex broar

Framtidens infrastruktur är rostfri

I samarbete med Outokumpu i Degerfors har vi tillverkat fyra nya broar åt SL i Stockholm. Under 2018 demonterade och monterade broarna som går mellan Slussen och Gamla Stan. Varje bro är ca 192 meter lång och består av tolv brosektioner. Eftersom Söderströmsbron är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm var valet av stål enkelt. De nya broarna är tillverkade i rostfritt duplex stål. Med detta materialval minimerar man underhållsbehovet, miljöpåverkan, onödiga driftstopp och trafikomläggningar. Bron över Söderström har varit i drift i ca 60 år med hög trafikering av tunnelbanan. Dagligen passerar här 330 000 människor vilket gör den till en av Sveriges mest trafikerade broar. De nya duplexbroarna är beräknade att hålla över 100 år.

 

Uppdragsgivare: Region Stockholm – SLL
Konstruktör: Betong & Stålteknik

Längd: ca 800 meter totalt
Vikt: 600 ton
Material: Duplex, Forta LDX 2404, från Outokumpu

Montage med krav på precision

Denna viktiga del av kollektivtrafiken ställde, förutom krav på hållbarhet, även höga krav på precision vid montage. Där både rivning av de gamla broarna och montage av de nya var begränsat till tre timmars arbete under natten. Den enda trafikfria tiden på dygnet.

Slussen Söderströmsbroarna Duplex broar Ombyggnation
Slussen Söderströmsbroarna Duplex broar Ombyggnation
Slussen Söderströmsbroarna Duplex broar Ombyggnation
Slussen Söderströmsbroarna Duplex broar Ombyggnation

Nya Slussen rostar inte

De nya broarna över Söderström är en deI av ombyggnationen av Slussen i Stockholm. En ombyggnation som lägger stor vikt vid miljö och hållbarhet. Vi har fått äran att leverera majoriteten av av allt det rostfria duplex-stålet och producerar förutom dessa broar även Slussens nya avbördningsluckor.