Miljöbro över E4:an i Södertälje

Rostfri gång- och cykelbro

Under 2018 valde Södertälje Kommun att investera i vårt koncept Miljöbron. Bron är hållfastberäknad av Centerlöf & Holmberg i Malmö och utförd i vår nya mönsterskyddade design. För Södertälje Kommun var livslängden på bron av stor vikt och bron tillverkades därför i rostfritt duplex-stål. Genom materialvalet sparar kommunen genom att undvika dyra underhålls- och trafikantkostnader samt så minimeras miljöpåverkan. Vi stod för tillverkning, demontage av den 20 år gamla träbron och montage av den nya. Uppdragsgivare: Södertälje Kommun Hållfastighetsberäkning: Centerlöf & Holmberg

Brotyp: Fackverksbro, Miljöbro
Längd: Totallängd 60,5 m, längsta spännvidd 36 m.
Material: Rostfritt duplex-stål
Ytbehandling: Ingen – en av fördelarna med Duplex
Bron har polykarbonatskivor samt infälld ledbelysning på båda sidorna.

Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg