Stealthbron är på plats!

I förra veckan lyftes vår bro över Varnan i Kristinehamn på plats. Den nya gång- och cykelbron spänner ca 25 meter över vattnet och kommer att utgöra en viktig länk till den nya stadsparken.

Stealthbron är på plats!

I förra veckan lyftes vår bro över Varnan i Kristinehamn på plats. Den nya gång- och cykelbron spänner ca 25 meter över vattnet och kommer att utgöra en viktig länk till den nya stadsparken. Beställare av bron är NCC och arkitekt är &Rundquist.