Stealthbro till Kristinehamn

Vi har precis svetsat färdigt GC-bron som efter målning kommer monteras över Varnan i Kristinehamn. Beställare av bron är NCC och bron är designad av &Rundquist.

Stealthbro till Kristinehamn

Vi har precis svetsat färdigt GC-bron som efter målning kommer monteras över Varnan i Kristinehamn. Beställare av bron är NCC och bron är designad av &Rundquist.

Bron ska ge en känsla av lätthet och öppenhet, i mitten av bron öppnar brospannet upp sig på den högsta punkten. Därifrån ges vyer över parken, vattnet och in mot staden.

Det är en svart stålbro med tunn brobana och räcken i fyrkantsstål som både hjälper till att framhäva den övergripande formen och bidrar till en känsla av lätthet.

Bron är 35 meer lång och 3,5 meter bred. Broräcket har en höjd på 1,4 meter över gångbanan och är uppbyggt av ståndare på 25x10 mm.

Bron kommer att målas i en nötbrun kulör på utsidan, en varmbrun nyans på insidan och räcken och toppföljare kommer att målas metallicbeige.

Vi kallar den för vår "Stealth-bro". Det är en konstruktion med platta och smala ytor, den smyger oupptäckt in genom konkurrenternas luftrum och lämnar dom hänförda. Det osynliga hotet är här!

Brofabriken levererar!