Stål & Rörmontage goes green

Vi har under året investerat i en ny panncentral på 18 kvm och en ny pelletspanna. Vi har stängt ner våra gamla oljepannor och helt gått över till en miljövänlig uppvärmning.

Stål & Rörmontage goes green

Vi har under året investerat i en ny panncentral på 18 kvm och en ny pelletspanna. Vi har stängt ner våra gamla oljepannor och helt gått över till en miljövänlig uppvärmning.Denna energikonvertering kommer att begränsa klimatpåverkan, ge oss en giftfri miljö med frisk luft, minska CO2 utsläpp samt rökgaser från tidigare oljepannor.

Vi kommer även att minska våra energikostnader och generera fler arbetstillfällen för svensk pelletsproduktion av restprodukter från svenska skogar.

Vi har även investerat i LED-belysning för 500 000 SEK, vilket kommer ge oss en 70% el besparing.

Pay-off tiden för investeringarna är mindre än fem år.

Vi gör vad vi kan för att bidra till en bättre miljö!