Miljö & säkerhet

För oss är det en självklarhet att ta ansvar och vårda miljön för kommande generationer. Därför arbetar vi systematiskt.Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha kunskap om produktionens och produkternas miljöpåverkan samt förståelse för vikten av minskat svinn. Vårt mål är att uppmuntra alla medarbetare till ett naturligt miljöengagemang.