Brofabriken kör så det ryker!

Nu är vår GC-bro som kommer att gå över järnvägen på plats vid Åre Station.

Nu är vår GC-bro som kommer att gå över järnvägen på plats vid Åre Station. Den 23 meter långa bron monteras under dagen och nu i eftermiddag sätts ståltrappor på bägge sidor.

Beställare: Markentreprenader i Östersund AB