Processcontainrar för uppgradering av biogas

Kraftiga stålkonstruktioner

Vi tillverkar processcontainrar som används för uppgradering av biogas. Gasens renhet ökas så att den framförallt kan användas som drivmedel. Slutkunden är framförallt kommunala soptippar och lantbrukare i Tyskland och Danmark. Satsningar görs även i England, Norge och Sverige.

Processcontainer Stålkonstruktion Biogas
Processcontainer Stålkonstruktion Biogas
Processcontainer Stålkonstruktion Biogas
Processcontainer Stålkonstruktion Biogasq