Kompetenser

Stål & Rörmontage kan utföra delar av uppdrag såväl som helhetsuppdrag från konstruktion, beredning, kalkyl, hållfasthetsberäkningar och tillverkning till montage på plats. Många av uppdragen gäller stora och komplicerade konstruktioner, så som krossanläggningar, processutrustning för bil- och massaindustri, bärande konstruktioner till broar, detaljer till lyftok för containrar, klimat- och vindtunnlar, cisterner och tryckkärl.

Kompetenser och resurser

Verkmästare: Per Romberg
Produktionschef: Peter Oskarsson
Medarbetare: ca 50 personer

Företagskompetenser

  • All personal har certifikat för heta arbeten
  • IWT - International Welding Technologist - 1st
  • IWS - International Welding Specialist - 1 st
  • CA-Stål/K -2 st
  • CA-Stål/N - 1st 
  • Ansvarig personal för ledning och kontroll av arbete med stålkonstruktioner av komplicerad art
  • 35 medarbetare har svetskompetenser enligt SS EN-287-1
  • Kran och truckutbildad personal
  • Utbildad personal på traverser och mobila plattformar

Yta: + 11 000 kvadratmeter
Traverser: 27 st med lyfthöjd 7 meter och lyftkapacitet på 15 ton

Maskinpark:

Kantpress med 640 ton med möjlighet att hantera plåtstorlekar 2 - 5 meter med en plåttjocklek på 12 mm i plåtkvalitet S355, 2 svetsrobotstationer, 2 pulversvetsstationer, 2 st finplasmaskärmaskin 13x3 m.

Övrigt:

Miljögodkänd bethall