Kalkkrossanläggning åt Verdalskalk AS

Tillverkning och montage med minimalt driftsstopp.

Vi har tillverkat och monterat en kalkkrossanläggning nordost om Trondheim i Norge för användning av gruvföretaget Verdalskalk AS. Vi tillverkade väderskyddsstål, maskinstål och alla ingående detaljer. Krosshuset är 30 meter långt, 12 meter brett, 30 meter högt och väger ca 650 ton. Kapaciteten på krossen är 1 000 ton/tim, den byggdes mobil för att kunna flyttas ner i kalkbrottet efter 5-10 år.

Projektet var unikt för oss, inte enbart på grund av dess storlek utan på sättet det genomfördes. Det byggdes 500 meter från platsen där allt installerades vilket innebar att gruvverksamheten pågick som vanligt, med minimalt driftsstopp. Montagetiden var 7 månader.

Kalkkrossanläggning Trondheim Stålkonstuktion
Kalkkrossanläggning Trondheim Stålkonstuktion
Kalkkrossanläggning Trondheim Stålkonstuktion
Kalkkrossanläggning Trondheim Stålkonstuktion
Kalkkrossanläggning Trondheim Stålkonstuktion