Exempelsida underhållskalkyl

Bättringsmålning: 650kr/m²

Ny täckfärg: 1000kr/m²

Hel ommålning: 2300kr/m²

Beräkning av underhållskostnad

*Fyll i kvadratmeter och beräknad livslängdUnderhållskostnad: 0 SEK

Nuvärde: 0 SEK