Bitumentank och rörinstallation

Från konstruktion till montage på plats

Vi tillverkade en bitumentank med en diameter på 3m och mantelhöjd på 8,7m. Till tanken levererade vi även fyllnings- och tömningsautomatik inklusive utrustning såsom värmare med insticksrör, tempgivare, beröringsfritt överfyllnadsskydd, lejdare och takräcke.

I arbetet ingick även konstruktionskontroll och dokumentation enligt MSBFS 2014:5.

 

Bitumentank
Bitumentank