Underhållskalkyl

I valet mellan att tillverka en rostfri bro eller klolstålsbro vägs flera faktorer in. Många gånger ses det rostfria alternativet förbi på grund av en högre tillverkningskostnad. Men då tas inte underhållskostnaderna in i beräkningen. För att visa på kostnadsfördelarna med en rostfri bro har vi följande exempel.

Kalkylen är exklusive trafikomläggningsavgifter. Något som bidrar till ytterligare ekonomiska vinster vid val av en rostfri bro. Detta då den rostfria brons ytskikt är fri från underhåll. Utifrån ett miljöperspektiv undviker den rostfria bron även epoxyfärgen som används vid målade kolståls broar. En rostfri bro lönar sig alltså i längden. Både ur miljösynpunkt och ett ekonomiskt perspektiv.

 

*Nuvärde är den summa pengar som måste investeras vid köp av bron till en kalkylränta för att täcka framtida underhåll

Bättringsmålning: 650kr/m²

Ny täckfärg: 1000kr/m²

Hel ommålning: 2300kr/m²

Beräkning av underhållskostnad

*Fyll i kvadratmeter och beräknad livslängdUnderhållskostnad: 0 SEK

Nuvärde: 0 SEK