Vindtunnlar

Har du behov av att analysera hur luft verkar på olika typer av föremål som befinner sig i rörelse så är en vindtunnelskonstruktion ett perfekt verktyg för att beräkna aerodynamikens lagar. Vi bygger vindtunnlar som säkerställer dina behov för beräkningar

Användningsområden

Våra kunder använder vindtunnlarna till allt mellan att beräkna lyftkrafter till luftmotstånd både för fordon och strömningar i ventilation samt för fågelstudier där man kan beräkna exempelvis energiförbrukning vid långinflygningar. Vindtunnlarna fyller även en viktig funktion för produktutvecklingen inom industrin.

I detaljerna sitter skillnaden

Våra konstruktioner möjliggör prefabricering i våra industrihallar, vi kan sedan förflytta hela vindtunneln i moduler och montera ihop den igen med mycket stor precision. Det är extra viktigt att alla faktorer tas i beaktning då för att säkerställa att mätresultaten blir så exakta som möjligt och efterliknar verkligheten så långt som möjligt.