Vindtunnlar

Har du behov av att analysera hur luft verkar på olika typer av föremål som befinner sig i rörelse så är en vindtunnelskonstruktion ett perfekt verktyg för att beräkna aerodynamikens lagar. Vi bygger vindtunnlar som säkerställer dina behov för beräkningar

Vindtunnlar - användningsområden

Våra kunder använder vindtunnlarna till allt mellan att beräkna lyftkrafter till luftmotstånd både för fordon och strömningar i ventilation samt för fågelstudier där man kan beräkna exempelvis energiförbrukning vid långinflygningar. Vindtunnlarna fyller även en viktig funktion för produktutvecklingen inom industrin.

Vindtunnlar - i detaljerna sitter skillnaden

Våra konstruktioner möjliggör prefabricering i våra industrihallar, vi kan sedan förflytta hela vindtunneln i moduler och montera ihop den igen med mycket stor precision. Det är extra viktigt att alla faktorer tas i beaktning då för att säkerställa att mätresultaten blir så exakta som möjligt och efterliknar verkligheten så långt som möjligt.