Stålkonstruktioner

Vi tillverkar konstruktioner i olika typer av stål. Oavsett vilken konstruktion du önskar i slutänden så kan vi säkerställa detta i vår tillverkning.

Stålkonstruktioner som håller över tid

Vår tillverkning säkerställer att befintlig beställning blir fackmässigt tillverkad. Stålet som material möjliggör goda möjligheter till påbyggnad eller ombyggnad över tid, samt att skapa förstärkningar om bärförmågan behöver ökas på grund av ökad belastning. Fördelen med stålkonstruktioner är även att man kan modulproducera stora anläggningar för att sedan slutmontera dem på plats. Detta ger då flera gånger lägre byggkostnader. Vi bygger upp hela projektet i våra industrihallar för att slutmontera det hos er på plats.