Rörmontage

Vi bygger rörsystem som kan kopplas ihop med våra tryckkärl, cisterner, tankar och övrig processutrustning som ingår i en anläggning. Vi har möjlighet att modulbygga alla rörkonstruktioner i våra egna industrihallar och fördelarna är flera.

Modulbaserat

En av fördelarna med att vi bygger upp rörsystemen modulbaserat är att vi dels kan bygga upp alla delar på hemmaplan i rena industrihallar samtidigt som vi har möjlighet att testa om detta skulle behövas.

Höga krav

Rörsystemen som ska användas ingår flera gånger i anläggningar med höga krav både vad det gäller hygien och teknik. Flera anläggningar som vi byggt upp började med enbart ritningar. Vi vet vilka åtaganden som krävs för att tillgodose både driftsäkerhet och hygien.

Referenser