Robotsvetsning

Våra robotar nvänder sig av den senaste CMT-tekniken (Cold Metal Transfer). Tekniken tillåter att gods sammanfogas med mindre värmetillförsel vilket ger en ökad formstabilitet, inte minst viktigt vid arbete i tunnare material som annars lätt kan ta skada.

Robotsvetsning - snabbt och lönsamt

Våra robotar nvänder sig av den senaste CMT-tekniken (Cold Metal Transfer). Tekniken tillåter att gods sammanfogas med mindre värmetillförsel vilket ger en ökad formstabilitet, inte minst viktigt vid arbete i tunnare material som annars lätt kan ta skada. Robotarna används främst vid tillverkning av större serier där de förbättrar produktionshastigheten samtidigt som kvaliteten höjs.

Robotsvetsning lämpar sig bäst för serier men dagens produktionsanpassade och lättanvända utrustningar gör det möjligt och lönsamt att även köra relativt små serier med robot, det är då framförallt detaljer med mycket svets på där vinsten är störst. Robotsvetsning ger dessutom ett betydligt jämnare resultat och en ökad kvalité.

Förbättrar arbetsmiljön

Att använda sig utav robotar förbättrar arbetsmiljön genom att minska arbetsskador då robotarna tar hand om alla monotona och stora, tunga arbeten som annars kan orsaka t.ex. ledskador för personalen.