Plasma- & gasskärning

Vi kan i vår mekaniska verkstad erbjuda plasma och gasskärning i de flesta material. Vi har bra metoder för att precisionsskära både låglegerat stål och olegerat stål.

Inom gasskärning finns det två metoder - manuell och automatisk metod. Beroende på vad för typ av projekt som man arbetar med så varierar det vid användandet av de två olika metoderna. Exempelvis så används den automatiska metoden vid gasskärning av lite mindre material där plåten kan skäras på en yta varav den beskärs av en masik. Den manuella metoden kan exempelvis tillämpas vid skärning av större strukturer som befinner sig utomhus då det inte går att tillämpa den automatiska metoden. ​

Plasmaskärning & gasskärning i de flesta tjocklekar

Vi klarar både stora och små detaljer och hårda material till lättbearbetade material. Vi kan även optimera för att motverka så lite spillmaterial som möjligt.

Både till enskilda detaljer eller provserie

Plasma och gasskärning kan vara perfekt när du vill ta fram en mindre provserie eller enskilda detaljer. Vi har korta ledtider och vi kan även spara din ritning om du vid ett senare tillfälle önskar att repetera beställningen.

Skärande bearbetning - i olika dimensioner

Vi utför gasskärning i följande plåttjocklekar: 10 - 200 mm Vi utför plasmaskärning i följande dimensioner: 2 - 25 mm