Miljövänliga rostfria broar

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar broar i det miljövänliga rostfria duplex-stålet.

Rostfria broar

Intresset för rostfria broar har på sistone ökat markant. Med detta i åtanke har vi utvecklat vad vi kallar för ”Miljöbron”.  Miljöbron kan med fördel tillverkas i duplex-stål. En stor fördel med detta, jämfört med kolstål är livslängden, detta medför stora ekonomiska och miljömässiga vinster. 

Miljövänligt och återvinningsbart

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga rostfria duplex-stålet. 
Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanligaste rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Duplex-stål, till skillnad från vanligt stål, frigör väldigt små mängder metalljoner till omgivningen och kräver inga miljöfarliga beläggningar.
 

Minimalt underhåll - ingen ytbehandling

Stålet lämpar sig vid salthaltiga atmosfärer och i konstruktioner som är belägna nära havet samt i trafikmiljö, där andra stål blir utsatta för missfärgning och punktfrätning och behöver målas om var 25-30:e år. Stålet har ett nästintill obefintligt underhållsbehov eftersom duplexa rostfria stål, i motsats till vanligt stål, inte kräver någon ytbehandling, med allt vad det innebär avseende avstängd bro, ställningar, blästring och färgrester i miljön, för att inte tala om själva målningsprocessen. 
 

Höghållfast

Det duplexa rostfria stålet har mycket hög hållfasthet. Det gör det möjligt att använda tunnare material 
vilket gör att vikten minskar. Man sänker energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket, för driftstopp, transport, tillverkning, demontage och montage samt ommålningar. 
 

LCC - Life Cycle Cost

Man ska tänka på hur bron ska utföras för att vara så kostnadseffektiv som möjligt över sin livslängd. Att använda duplex-stål lönar sig alltid.
 

Hållbarhet är ett måste för vår framtid. Vi måste se till att: Minimera materialåtgången i konstruktioner, att 
konstruktionen håller så länge som den ska användas, att minimalt underhåll behövs och att konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut. 

Vi gör vad vi kan för att värna om miljön, vi använder oss av rostfritt stål.
 

Referenser