Miljöbron

Vi har tagit fram en egenutvecklad "Miljöbro" med en helt underhållsfri stålstomme i höghållfast rostfritt duplex-stål.

Långsiktig hållbarhet

Vår miljöbro kan med fördel tillverkas i duplex-stål. En stor fördel med detta, jämfört med kolstål är livslängden, detta medför stora ekonomiska och miljömässiga vinster och ger en långsiktig hållbarhet. Att använda sig av duplex-stål ger även en lättare konstruktion det i sin tur gör att vi har möjlighet att tillverka större delar i vår verkstad.

Minimalt underhåll - ingen ytbehandling

Miljöbron lämpar sig vid salthaltiga atmosfärer och i konstruktioner som är belägna nära havet samt i trafikmiljö, där andra stål blir utsatta för missfärgning och punktfrätning och behöver målas om var 25-30:e år. Duplex-stålet har ett nästintill obefintligt underhållsbehov eftersom duplexa rostfria stål, i motsats till vanligt stål, inte kräver någon ytbehandling, med allt vad det innebär avseende avstängd bro, ställningar, blästring och färgrester i miljön, för att inte tala om själva målningsprocessen. 

Höghållfast

Det duplexa rostfria stålet har mycket hög hållfasthet. Det gör det möjligt att använda tunnare material vilket gör att vikten minskar. Man sänker energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket, för driftstopp, transport, tillverkning, demontage och montage samt ommålningar. 

Ekonomi

Att använda sig utav duplex stål innebär minskade inspektionskostnader, minimerat underhållsbehov, inget krav på regelbundet underhåll, minskad trafikstörning, minskad miljöpåverkan, ingen ytbehandling jämfört med målade konstruktioner (behöver inte målas eller ommålas). Allt detta innebär en stor ekonomisk vinst.

LCC - Life Cycle Cost

Vi vill ge vår nästkommande generation mer hållbara strukturer ur ett livscykelperspektiv. Därför har vi tagit fram miljöbron. Man ska tänka på hur bron ska utföras för att vara så kostnadseffektiv som möjligt över sin livslängd. Att använda duplex-stål lönar sig alltid. Vår miljöbro ger ett minimerat underhållsbehov, minskad miljöpåverkan jämfört om man målar med rostskyddsfärg, minskad störning, behöver inte stängas av för framtida ommålning, kräver ingen ytbehandlingsreparation, stålkonstruktionens yta/ korrosionsskydd skadas inte av grafittirengöring eller repor, underhållsfri stålstomme i över120 år, inget behov av ytbehandlingsinspektioner eller ommålningar under hela livslängden, kortare slutmontage tid.

Hållbarhet är ett måste för vår framtid. Vi måste se till att minimera materialåtgången i konstruktioner, att konstruktionen håller så länge som den ska användas, att minimalt underhåll behövs och att konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut. 
Vi gör vad vi kan för att värna om miljön, vi använder oss av rostfritt stål. Gör det du också!

Referenser