Miljövänliga rostfria broar

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar broar i det miljövänliga rostfria duplex-stålet.

Rostfria broar

Intresset för rostfria broar har på sistone ökat markant. Med detta i åtanke har vi utvecklat vad vi kallar för ”Miljöbron”.  Miljöbron kan med fördel tillverkas i duplex-stål. En stor fördel med detta, jämfört med kolstål är livslängden, detta medför stora ekonomiska och miljömässiga vinster. 

Höghållfast

Det duplexa rostfria stålet har mycket hög hållfasthet. Det gör det möjligt att använda tunnare material 
vilket gör att vikten minskar. Man sänker energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket, för driftstopp, transport, tillverkning, demontage och montage samt ommålningar. 
 

LCC - Life Cycle Cost

Man ska tänka på hur bron ska utföras för att vara så kostnadseffektiv som möjligt över sin livslängd. Att använda duplex-stål lönar sig alltid.
 

Referenser