Mekanisk verkstad

Vi innehar en modern mekanisk verkstad där vi kan erbjuda dig som kund allt från konstruktion, beräkning av materialval och hållfasthet till detaljtillverkning och montering fram till färdig produkt.

Allt på en plats

Du som kund har mycket att vinna på att anlita en stark samarbetspartner med kapacitet att hantera stora industrikomponenter. Vår rymliga mekaniska verkstad har plats för ditt nästa industriprojekt. Med bra lyftmöjligheter och gott om plats så är vi redo för ditt nästa industriprojekt.

Modern maskinpark

Vi kan erbjuda dig som kund alla stegen från konstruktion till färdig produkt. Vi har genom våra stora produktionshallar möjlighet att bygga stora konstruktioner eller modulbygga dem för slutmontering på plats. Vi har tillgång till komplett maskinpark som möjliggör att vi hanterar samtliga material och kan lämna garantier genom våra certifieringar.

Vad vår mekaniska verkstad kan erbjuda

De flesta av våra industriproduktioner är både stora och komplexa. Vi levererar till de flesta industrinischer vilket är en trygghet för dig som kund då vi innehar enormt stor erfarenhet och kompetens. Vi har genom åren producerat allt från stålkonstruktioner till krossanläggningar till processutrustning för bilindustri-och massaindustri med flera. Vi tillverkar brokonstruktioner & stålöverbyggnader för broar, stora konstruktioner vad det gäller både cisterner och silos samt klimat-och vindtunnlar.