Massaindustrin

Vi bistår massaindustrin med stora stålkonstruktioner och bygger både nya och reparerar befintliga cisterner, massatorn och tankar. Det är inte ovanligt att vi utför underhålls och reparationsarbetet under ett driftstopp.

Stålkonstruktioner till massaindustrin - totalansvar

Vi bistår flera gånger massaindustrin med fullständig leverans, allt från konstruktion och prefabrikation till tillverkning och montage ute på plats. Detta medför att du som kund kan vila i att vi tar ansvar för samtliga delar och att vi samtidigt ser helheten då vi är med dig från ritbordet till driftsättning.

Reparationer

Vi utför reparationer till massaindustrin. Det kan röra sig om allt från underhåll av befintliga stålkonstruktioner som av en eller annan anledning behöver förstärkas, till att med hjälp av lining beklä äldre cisterner för att klara en utökad livslängd eller för att förbereda cisternen för ett innehåll som det inte var ämnat för från början.

Modulanpassade stålkonstruktioner

Vi bygger stora stålkonstruktioner och så även stora tankar, cisterner, sugskåp och tryckkärl. Tack vare våra stora industrihallar så kan vi tillverka samtliga delar på hemmaplan. Modultänkandet har även sina fördelar när det kommer till transport och montage av konstruktionen. 

Montage

Vi hjälper dig inte enbart med leverans av beställda konstruktioner, vi har även möjlighet att montera och driftsätta den nya processutrustningen. Detta sker ofta i samband med drift-och underhållsstopp där vi samtidigt som vi är på plats har möjlighet att vara en del av reparationsarbetet genom att byta slitplåt, utföra spricklagning eller förstärka befintlig processutrusning.