Läktare

Vi kan tillverka läktare som passar allsvensk standard. Flera arenor idag har krav på sig att kunna erbjuda minst 1000 sittplatser under tak. Tack vare vårt modultänkande kring stålkonstruktioner så kan vi snabbt bygga upp en komplett läktare.

Stålkonstruktion för läktare - flera fördelar

Vi på Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB har flera referenser att hänvisa till när det kommer till skapandet av en läktare och även mycker erfarenhet kring det. Du får genom stålkonstruktionen en robust konstruktion till din läktare. Vi kan förtillverka läktaren modulmässigt i våra industrihallar och montera det snabbt på plats vilket i sin tur minimerar störningarna på montageplatsen - allt för att underlätta för er. Stålkonstruktionen håller även kostnaderna för fundament nere. Våra läktarkonstruktioner skapar bra med utrymme även under sittplatserna, vilket ger bra med plats för toaletter och kiosk om så önskas. Tack vare att det är modulkonstruktioner så möjliggör det också att det går att flytta läktaren i framtiden om man skulle önska det och de är på så sätt väldigt enkla och flexibla att ha att göra med.

Materialval

Våra sittplatsläktare som vi på Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB bygger är tillverkade i varmförzinkat stål vilket blir ca 30% billigare än en läktare som gjuts i betong. Det varmförzinkade stålet har flera fördelar och det garanterar en lång livslängd på läktaren, underhållskostnaden för läktaren minimeras och därmed så har de positiva miljöaspekter tagits i beaktning då miljöpåverkan blir betydligt mindre samtidigt som stål är 100% återvinningsbart vilket är viktigt för oss då det är en aspekt som vi anser ska tas i åtanke vid skapandet av en läktare.