Läktare

Vi kan tillverka läktare som passar allsvensk standard. Flera arenor idag har krav på sig att kunna erbjuda minst 1000 sittplatser under tak. Tack vare vårt modultänkande kring stålkonstruktioner så kan vi snabbt bygga upp en komplett läktare.

Stålkonstruktion för läktare - flera fördelar

Du får genom stålkonstruktionen en robust konstruktion till din läktare. Vi kan förtillverka läktaren modulmässigt i våra industrihallar och montera det snabbt på plats vilket i sin tur minimerar störningarna på montageplatsen. Stålkonstruktionen håller även kostnaderna för fundament nere. Våra läktarkonstruktioner skapar bra med utrymme även under sittplatserna, vilket ger bra med plats för toaletter och kiosk om så önskas. Tack vare att det är modulkonstruktioner så möjliggör det också att det går att flytta läktaren i framtiden om man skulle önska.

Materialval

Våra sittplatsläktare bygger vi i varmförzinkat stål och det blir ca 30% billigare än en läktare som gjuts i betong. Det varmförzinkade stålet har flera fördelar genom det garanterar en lång livslängd på läktaren, underhållskostnaden för läktaren minimeras och därmed så har de positiva miljöaspekter tagits i beaktning då miljöpåverkan blir betydligt mindre samtidigt som stål är 100% återvinningsbart.