Konstruktion

Vi har idag en egen konstruktionsavdelning som ritar och beräknar med kompetens att rita både maskinkonstruktioner, byggnadsstål, cisterner och tryckkärl.

Påverka kostnaden

Eftersom vi själv utför konstruktionen på stora delar av våran tillverkning så kan vi påverka och produktions anpassa konstruktionen utifrån våra förutsättningar och maskinpark vilket gör oss både kostnadseffektiva och ger en ökad kvalité.

Hållfasthetsberäkningar

Vi utför 3D konstruktion i både Inventor och Solid Works och utför FEM i Inventor och ANSIS samt tryckkärlsberäkningar i OhmTech.