Brokonstruktioner

Oavsett om det berör mindre eller större brokonstruktioner så kan vi bistå med allt från konstruktion, förslag på materialval och produktionsanpassning, till tillverkning och montage. Vi kan helt enkelt erbjuda totallösningar för brokonstruktioner.

Brokonstruktioner - gång och cykelbroar

Vi bygger både gång och cykelbroar där vi kan bistå med allt från idé till färdig produkt. Vi har tack vare vår långa erfarenhet av brokonstruktioner kunskaper både vad det gäller produktionsekonomi, totalekonomi och miljö - därför är vi på Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB det perfekta valet för er! 

Materialval

Vi kan tack vare vårt stora antal brokonstruktionsprojekt erbjuda förslag gällande allt från design och konstruktion till materialval som uttrycker särart och gynnar dig som kund. Man kan till exempel välja material som kräver nästan obefintligt underhåll. Detta är över tid en faktor som bidrar till att du både sparar på ekonomin men även på miljön samtidigt som det minimerar driftstörningar i form av avstängning för underhåll. Vi har LCC i fokus.

Miljöpåverkan

Vi har möjlighet att erbjuda brokonstruktioner som kräver obefintligt underhåll vad gäller ytbehandling. Detta medför i förlängningen att du undviker blästrings - och färgrester i vattnet, eller omgivningen, vid underhåll, och ställningar som kan riskera att påverka djurlivet och miljön.

Totallösning

Oavsett om det gäller stålöverbyggnader, förankringsboxar, ankarboxar, pelarkassuner, arbetsplatsformar eller andra delar till brokonstruktionen så har vi möjlighet att bistå med totalansvar kring samtliga delar och moment.

Referenser