Vasabron - tillverkad i det miljövänliga, rostfria konstruktionsstålet LDX

Vasabron - vi bygger broar, inte murar.

På uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning har vi konstruerat, tillverkat och monterat en 20 meter lång och 3,5 meter bred gång- och cykelbro som öppnade upp ett nytt efterfrågat promenadstråk längs Djurgårdskajen utanför Vasamuseet i Stockholm.
Bron väger ca 7 ton och är byggd i rostfritt Duplex stål. Med LCC i fokus (Life Cycle Cost) är detta ett synnerligen lämpligt material för broar som annars med tiden drabbas av kostsamma underhållsarbeten.

Bron monterades i februari 2017.