Sittplatsläktare till fotbollsarena

Ny allsvensk standard

Uppgradering av Strandvallens arena till allsvensk standard enligt fotbollsförbundets regelverk. Det innebar att nya läktare behövde byggas.

Sex veckor från konstruktion till montage

Under extrem tidspress, sex veckor från konstruktion till montage, byggdes läktaren med plats för 1000 sittande åskådare. Under 2012 har den kompletterats med ytterligare 600 platser samt tak, vilket delvis var förberett i grundkonstruktionen.

Liknande referenser