Gång- och cykelbro över dubbelspårig järnväg

Gång- och cykelbro över dubbelspårig järnväg

På uppdrag av Skanska har vi tillverkat en GC-bro över den dubbelspåriga järnvägen vid Lerbäck, norr om Askersund. Det är en fackverksbro med en spännvidd på 26,2 meter och en fri brobredd på tre meter. Bron levererades och monterades under hösten 2016.