Folke Bernadottes Bro

Ett hedersuppdrag

Folke Bernadottes Bro

Under juni månad 2019 levererade och monterade vi, på uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning, en ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken. Bron förtillverkades i tre sektioner på vår verkstad och transporterades till montageplatsen med lastbil. Bron ritades av &Rundquist Arkitekter och konstruerades av Ramböll.

Det är en elegant och smäcker bro, 98 meter lång och 3,5 meter bred, i rostfritt duplex-stål som förbinder Museiparken på Norra Djurgården med Rosendal på Södra Djurgården i Stockholm. Bron är tillverkad av ca 90 ton rostfritt duplex- stål från Outokumpu.

Detaljplanen för bron godkändes redan 2015. Under hösten 2018 inleddes gjutningen av brofundamenten. Samtidigt byggdes själva bron här på Stål- och Rörmontage och lyftes på plats under juni 2019. Därefter anpassades vägar med mera på ömse sidor av Djurgårdsbrunnsviken. 

Med samma segelfria höjd som intilliggande broar – 3 meter – påverkades inte sjötrafikens framkomlighet.
 

Ett hedersuppdrag

Att vi fick förtroende av Kungliga Djurgårdens Förvaltning att tillverka och montera Folke Bernadottes Bro ser vi som ett stort hedersuppdrag. Det är andra gången som de väljer att beställa en bro av Stål & Rörmontage, den första levererades till Vasamuseet under 2015. 

Eftersom bron är tillverkad i rostfritt duplex-stål beräknas dess tekniska livslängd till minst 120 år.  
Djurgårdsförvaltningen arbetar långsiktigt.

Den 17 september 2019 invigdes bron av Kungaparet, det var årsdagen av mordet på Folke Bernadotte som dog 1948. Han utsågs till FN:s förste medlare i Palestina och dog på sin post. Han hade sin bostad nära södra brofästet och har gett namn åt bron.