Fackverksbro i höghållfast stål

Fackverksbro i höghållfast stål

Tillverkning och montage av fackverksbro i höghållfast stål. Brons längd är ca 12 meter, i fackverket finns 8 mm glassektioner infällda. Höghållfast stål medför en lätt och slank konstruktion, denna bro väger endast 2 450 kg. Detta är den första bron i vår patentsökta design.