30 tons tank lyftes på plats vid industri

krävdes en ny processutrustning

Textilmassa används exempelvis vid tillverkning av tyget viskos. För detta krävdes en ny processutrustning och Stål & Rörmontage fick förtroendet att dels utföra underhålls och reparationsarbete under det planerade driftstoppet i samband med installationen, dels att konstruera och tillverka en 16,5 m hög tank på 30 ton.

Ny tank tillverkades

Tanken byggdes intill fabriken och lyftes på plats i ett stycke. Leveransen innefattade även konstruktion, prefabrikation, tillverkning och montage av plåtdäck med bjälklag och plattformar runt tanken. Reparationsarbetet innebar bland annat byte av slitplåt, spricklagning i vedgården, förstärkning av indunstningen med mera.