GC-bro över järnväg Örebro Södra Station

På uppdrag av Skanska har vi under 2019 tillverkat och monterat en gång- och cykelbro över järnväg vid Örebro Södra Station

GC-bro över järnväg Örebro Södra Station

På uppdrag av Skanska har vi under 2019 tillverkat och monterat en gång- och cykelbro över järnväg vid Örebro Södra Station.

Brons spännvidd är 30 meter och vikten ca 68,6 ton stål.

Bron byggdes för att öka säkerheten vid Södra station, skyddsåtgärder gjordes så att det inte ska gå att hoppa från bron.

Bron lyftes på plats i början av maj och öppnades för allmänheten strax därefter.