<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->

Stålkonstruktioner

tillverkning av stålkonstruktioner

Vi tillverkar konstruktioner i olika typer av stål. Oavsett vilken konstruktion du önskar i slutänden så kan vi säkerställa detta i vår tillverkning.

Stålkonstruktioner som håller över tid

Vår tillverkning säkerställer att befintlig beställning blir fackmässigt tillverkad. Stålet som material möjliggör goda möjligheter till påbyggnad eller ombyggnad över tid, samt att skapa förstärkningar om bärförmågan behöver ökas på grund av ökad belastning.

 

Tillverkning av stålkonstruktioner i moduler

Fördelen med stålkonstruktioner är även att man kan modulproducera stora anläggningar för att sedan slutmontera dem på plats. Detta ger då flera gånger lägre byggkostnader. Vi bygger upp hela projektet i våra industrihallar för att slutmontera det hos er på plats.

 

Stålkonstruktioner - beräkningar av hållfasthet

Om du som kund saknar sakkunskap om vilket materialval eller önskar hjälp med att beräkna hållfastheten för en konstruktion så kan vi bistå dig i detta arbete. Vi kan simulera hållfastheten och beräkna den med en exakthet som medför att säkerheten aldrig äventyras.

Tillverkning av stålkonstruktioner - hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om du önskar tillverkning av enskild konstruktion eller serietillverkning eller önskar hjälp med beräkningar och materialval så vet vi att vi kan hjälpa dig hela vägen. Vi har flera gånger tagit fram lösningar för våra kunder som över tid både varit bättre ur både ekonomiskt - och miljömässigt perspektiv. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår tillverkning.

Bildgalleri// == FINAL == //

</div>