<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->


Vasabron - "Vi bygger broar, inte murar"

"Vi bygger broar, inte murar"

På uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning har vi konstruerat, tillverkat och monterat en 20 meter lång och 3,5 meter bred gång- och cykelbro som öppnade upp ett nytt efterfrågat promenadstråk längs Djurgårdskajen utanför Vasamuseet i Stockholm.
Bron väger ca 7 ton och är byggd i rostfritt Duplex stål. Med LCC i fokus (Life cycle cost) är detta ett synnerligen lämpligt material för broar som annars med tiden drabbas av kostsamma underhållsarbeten.

Bron monterades i februari 2017.

Stål & Rörmontage 2017-02-01

 


// Style - simple links

 


// Style - simple links
 

 

// Style - Default
 

Articles related to