<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->


Brobyte mellan Södermalm och Gamla Stan i Stockholm

 

Brobyte mellan Södermalm och Gamla Stan i Stockholm

 

På uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik har vi fått prestigeuppdraget att bygga fyra broar med en längd av 192 meter vardera. De gamla broarna, i svart kolstål, som går mellan Södermalm och Gamla Stan, byts ut till dessa nya, i rostfritt duplexstål från Outokumpu i Degerfors.

 

Fördelen med rostfritt duplexstål är dess goda egenskaper avseende hållfasthet, korrosionsbeständighet och pris, vilket ger en kostnadseffektiv konstruktion med minimalt underhållsbehov. Med LCC i fokus är det ett synnerligen lämpligt materialval för broar, som annars med tiden drabbas av kostsamma underhållsarbeten.


Eftersom broarna går över vatten kommer allt arbete att ske på pråmar. Det är ett oerhört spännande arbete och en stor utmaning.
Slussen är Sveriges mest trafikintensiva område där det passerar över 330 000 resenärer per dygn över bron. 
Broarna kommer att bytas ut under 2017 - 2018, två stycken 2017, den första i juli - augusti och den andra i oktober - november och likadant för de andra två.

 

 

 

Stål & Rörmontage 2017-03-24

 


// Style - simple links

 


// Style - simple links
 

 

// Style - Default
 

Articles related to