<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->


Ännu en GC-bro över dubbelspårig järnväg

Ännu en GC-bro över dubbelspårig järnväg

På uppdrag av Skanska har vi tillverkat en GC-bro över den dubbelspåriga järnvägen vid Lerbäck, norr om Askersund. Det är en fackverksbro med en spännvidd på 26,2 meter och en fri brobredd på tre meter. Bron levererades och monterades under hösten 2016.

 

Stål & Rörmontage 2017-02-27

 


// Style - simple links

 


// Style - simple links
 

 

// Style - Default
 

Articles related to