<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->


Tillverkning och montage av cistern och syrgasreaktor

Tillverkning och montage av cistern och syrgasreaktor

Tillverkade och monterade en 400 m lång rörbrygga,utrymningsbryggor samt flera cisterner. Vi tillverkade och monterade även ny syragasreaktor.

Tillverkning av cistern

Tillverkning och montage av ny cisternöverdel i material LDX 2101. Diameter 14 meter och en höjd på 15 meter totalvikten uppgick till 36 ton. Cisternen monterades på befintlig cisterndel under två veckors stopp.

Stål & Rörmontage AB 2015-12-03

 


// Style - simple links

 


// Style - simple links
 

 

// Style - Default
 

Articles related to