Stålstup till dagbrott i Pajala

Dagbrott där järnmalm ska brytas

I Kaunisvaara i Pajala pågår förberedelser för två dagbrott där järnmalm ska brytas.  kunden har provborrat och borrkärnorna tyder på att där finns åtminstone 100 miljoner ton järnmalm med hög järnhalt. Detta skulle kunna vara en av Europas sista stora järnmalmsreserver.

Leverans av stålsup som ingjutningsgods

Malmens egenskaper är en av de faktorer som gör Kaunisvaara så intressant. Med 69% järn i koncentratet kan företaget leverera en högkvalitativ produkt till ståltillverkare. Stål & Rörmontage levererar 250 ton stålstup som ingjutningsgods till anrikningsanläggningen som
legotillverkare.

Stål & Rörmontage AB 2015-11-03

 


// Style - simple links

 


// Style - simple links
 

 

// Style - Default
 

Articles related to