<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->


Processcontainrar för uppgradering av biogas

processcontainrar av kraftiga stålkonstruktioner

Vi tillverkar processcontainrar som används för uppgradering av biogas. Gasens renhet ökas så att den framförallt kan användas som drivmedel. Slutkunden är framförallt kommunala soptippar och lantbrukare i Tyskland och Danmark. Satsningar görs även i England, Norge och Sverige, dessa väntas öka.

Stål & Rörmontage AB 2015-12-03

 


// Style - simple links

 


// Style - simple links
 

 

// Style - Default
 

Articles related to