<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->


I samarbete med Outokumpu i Degerfors har vi tillverkat fyra nya broar åt SL i Stockholm. Under 2017-2018 kommer vi demontera och montera dessa broar som går mellan Slussen och Gamla Stan. Varje bro är 192 meter lång och består av tolv brosektioner.

  Stål & Rörmontage
 Aug 31, 2017

Montage av gång- och cykelbro i Haninge Kommun.

Här monteras brodel nummer fyra, där vi tidigare har demonterat sju stycken uttjänta broar.

  Stål & Rörmontage AB
 Jul 5, 2017
Vi har konstruerat, tillverkat och levererat tre styck syrafasta tankar för behandling av biomassa.
  Stål & Rörmontage
 Apr 25, 2017
Vi tillverkar stativ till rundbockningsmaskiner inklusive material och borrning/gängning av motorplåt. Stativen levereras blästrade och grundmålade.
  Stål & Rörmontage
 Mar 31, 2017
Vi har utfört konstruktion och tillverkning av kabelvinsch/kabelbock. Utrustningen är avsedd för hantering av kabeltrummor och ska monteras på ett fartyg och användas för iläggning och upptagning av kabel ur vattnet, men kan med fördel även användas på land.
  Stål & Rörmontage
 Mar 31, 2017

Under hösten 2009 linade vi ett massatorn med syrafast plåt till kund. Lining är en beklädnad av invändiga ytor med ett tunnare plåtskikt för att öka livslängden på äldre cisterner.

  Stål & Rörmontage AB
 Dec 3, 2015
När de befintliga portarna till en av våra kunders torrdockor var i behov av renovering fick vi uppdraget att bygga nya portar. Vi förtillverkade delar av portarna på vår mekaniska verkstad.
  Stål & Rörmontage AB
 Dec 3, 2015
Tillverkat och monterat varmförzinkade stålstommar nöjesanläggning.
  Stål & Rörmontage AB
 Dec 3, 2015
Med en längd på 756 meter och en bredd på 3,5 meter blir Ljungaviksbron Europas längsta gång och cykelbro. Den byggdes i cirka 600 ton stål, varav 190 ton rostfritt.
  Stål & Rörmontage AB
 Dec 3, 2015
Vi tillverkar processcontainrar som används för uppgradering av biogas. Gasens renhet ökas så att den framförallt kan användas som drivmedel.
  Stål & Rörmontage AB
 Dec 3, 2015
Längst ner under Öresunds botten ligger betongplattorna som tillverkats i formar från vårt företag. Pelarkassuner tillverkades i Kockums torrdocka Kassunerna var drygt 20 m höga och väger 20 000 ton vi har även tillverkat arbetsplattformarna på kassunerna.
  Stål & Rörmontage AB
 Dec 3, 2015
Uppgradering av fotbollsarena till allsvensk standard enligt fotbollsförbundets regelverk. Det innebar att nya läktare behövde byggas.
  Stål & Rörmontage AB
 Nov 3, 2015
I Kaunisvaara i Pajala pågår förberedelser för två dagbrott där järnmalm ska brytas.
  Stål & Rörmontage AB
 Nov 3, 2015